Andelsjordbruk

Vad är det?

Vi odlar grönsaker och du som köper en andel blir andelsmedlem i Hela Jorden. Andelsmedlemmarna får en nära kontakt med platsen där maten odlas och goda färska grönsaker under hela säsongen. Vi som småskaliga odlare får samtidigt en ekonomisk stabilitet och möjlighet att driva verksamheten långsiktigt.

Som andelsmedlem så köper du en andel av årets skörd i början av säsongen, så vi som odlar vet hur mycket vi ska odla till när av de olika grödorna.  

Andelsjordbruk är ett direkt partnerskap mellan konsument och producent, där man delar på risker och belöningar i ett jordbruk genom långsiktigt samarbete. Risken är ifall många grödor skulle slå fel, då blir det mindre av en del. Belöningen är att det blir extra mycket när odlingen går extra bra! Dessutom så får vi som odlare och ätare en direkt kontakt med varandra, och det går att besöka odlingen under hela året. 

Varför?

Vi lever i en tid där vi behöver hitta nya sätt att leva i vår vardag. Vi behöver också hitta tillbaka till vår relation till jorden. Att vara med och odla maten där vi bor och lever är en bra början. Listan på fördelar med andelsjordbruk som odlar mat lokalt är lång, men här är några exempel:


  • Näringsrik, god och närodlad mat med korta eller inga transporter.
  • Resurssnålt - minskat matsvinn och inga onödiga förpackningar.

  • Stärker den lokala småskaliga ekonomin - ett alternativ till dagens ekonomiska jättar.

  • En nära relation mellan de som odlar maten och de som äter den, utan mellanhänder.

  • Ökar biodiversiteten genom odling av en stor variation av grödor på en liten yta, till skillnad från vanligt storskaligt jordbruk.

  • Regenerativa, klimatvänliga, grävfria odlingsmetoder där det mesta arbetet utförs av människor istället för maskiner.

  • Binder kol i jorden genom att inte gräva och vända den.

  • Giftfri odling utan konstgödsel och bekämpningsmedel.

  • Var med och skapa en vacker, lugnande och livgivande plats tillsammans.

  • Ett konkret sätt att vara en del av lösningen på många av de klimatutmaningar jorden står inför.

Hur gör jag?

Läs mer om att bli andelsmedlem och anmäl ditt intresse i vårt formulär. Vi kommer att hålla en infoträff online om Hela Jorden i början av 2024 för dig som vill veta mer.